Zbliża się IX edycja Giełdy Pracy i Przedsiębiorczości!

Przeds

Politechnika Śląska już po raz IX organizuje Giełdę Pracy i Przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja odbędzie się 19 października 2015, w godz. 9.00-15.00, w Centrum Edukacyjno- Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18B. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Marszałek Województwa Śląskiego, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Prezydenci Miasta Gliwice i Zabrze. Giełda stanowi doskonałą okazję do poznania ofert rynku pracy skierowanych do studentów, absolwentów i pracowników naukowych określonych specjalizacji i kierunków kształcenia. Pokazując warunki i możliwości uzyskania zatrudnienia Giełda ułatwia również uczniom szkół ponadgimnazjalnych podjęcie decyzji dotyczących najbardziej atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej. Jej największą zaletą jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu pracobiorcy i pracodawcy w warunkach mniej formalnych niż podczas standardowej rozmowy kwalifikacyjnej. Giełda Pracy i Przedsiębiorczości sprzyja wymianie informacji pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw, a potencjalnymi kandydatami do przyjęcia na praktykę, staż czy etat. Pozwala na wzajemne przedstawienie potrzeb, możliwości i oczekiwań. Jest niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktu z tak wieloma partnerami jednocześnie. Wydarzenie przyczynia się również do zwiększenia współpracy w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy biznesem, w tym sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, a środowiskiem akademickim. Współpraca taka może dotyczyć zlecania opracowań nowych metod, udostępniania materiałów do pisania prac dyplomowych (w tym rozpraw doktorskich), jak również konsultowania pomysłów na zwiększenie efektywności podejmowanych działań. Ideą przedsięwzięcia jest skojarzenie potrzeb podmiotów gospodarki rynkowej z możliwościami studentów i absolwentów oraz doświadczonych pracowników naukowych Politechniki Śląskiej i innych uczelni regionu. Giełdzie będzie towarzyszyła organizacja stoisk wystawienniczych dla przedstawicieli instytucji udzielających wsparcia merytorycznego i finansowego młodym przedsiębiorcom. Wystawcy obszaru „Przedsiębiorczość” pokażą przedstawicielom środowiska akademickiego, jak pozyskiwać środki na rozwój działalności, jak uporać się z procedurami formalnymi i prawnymi, które nieodłącznie towarzyszą prowadzeniu własnej firmy i wreszcie jak skutecznie generować zyski, pracując na własny rachunek. Ofertę Giełdową wzbogacają również prezentacje Studenckich Kół Naukowych i organizacji działających w ramach struktur uczelnianych, których działalność świadczy o niezwykłym zaangażowaniu studentów w rozwój swojej wiedzy naukowej i upartym dążeniu do wypracowywania metod w ramach danej dyscypliny naukowej. plakatGPip2015__2_-1 Szczegółowy opis wydarzenia, w tym spis wystawców, dostępne są na stronie www.targipracy.polsl.pl. Z ramienia uczelni wydarzenie koordynuje Biuro Karier Studenckich (www.kariera.polsl.pl) oraz Samorząd Studencki.

czytaj więcej: