Bike 966771 1280

W Polsce prawie co druga ofiara śmiertelna wypadku to rowerzysta lub pieszy. Raport NIK