Portowa gliwice

Miasto planuje gruntowną rewitalizację terenów poprzemysłowych w Łabędach

Miasto przymierza się do rewitalizacji terenów poprzemysłowych przy ul. Portowej w Gliwicach. Właśnie ogłoszono przetarg na wykonanie koncepcji projektowej tego zdania, omawiany obszar liczy ponad 6 ha. Z treści zamówienia wynika, że teren ma zostać uporządkowany i podzielony na działki inwestycyjne z przeznaczeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach wielobranżowego opracowania projektowego przewidziano uzbrojenie terenu w zakresie energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu oraz sieci teletechnicznych. Na modernizowanym obszarze zostaną wybudowane drogi wewnętrzne i chodniki, które dodatkowo mają być oświetlone, oraz parkingi. Pojawią się także ławki i kosze na śmieci. Ponadto opracowanie projektowe powinno obejmować wjazd na teren z drogi publicznej (ul. Portowa) i zagospodarowanie terenów zielenią. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i w drodze przetargu zostanie wyłoniony wykonawca zadania, to projekt powinien być gotowy w listopadzie przyszłego roku.

czytaj dyskusję

czytaj więcej:Polecamy: