Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Biskupic

Remont

W ciągu ul. Kasprowicza od skrzyżowania z ul. M. Reja w kierunku ul. Hagera zostanie przebudowany chodnik wraz z oświetleniem ulicznym.


Termin wykonania dokumentacji projektowej to 30 lipca, a szacowana wartość zadania to 283 tys. zł. Wykonanie robót przewidywane jest na 30 listopada.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa chodnika oraz budowa oświetlenia ulicznego po południowej stronie ciągu ul. Kasprowicza od skrzyżowania z ul. M. Reja w kierunku ul. Hagera, na odcinku 400 mb.

czytaj dyskusję

czytaj więcej: