NIK w gliwickim Urzędzie. To efekt działań posła PO

0f3215f9022da3931868cbe292e41680

W Urzędzie Miejskim pojawili się kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli.

Pracownicy katowickiej delegatury spędzą tam prawie 3 miesiące. Kontrola ma na celu sprawdzenie wybranych aspektów funkcjonowania spółek z udziałem Miasta Gliwice. O szczegółach opowiedział nam przedstawiciel NIK, Przemysław Witek, główny specjalista kontroli państwowej.

- Działania w gliwickim magistracie zostały podjęte na wniosek Pana Andrzeja Gałażewskiego, posła na Sejm RP, który w związku z pozyskanymi informacjami o potencjalnych nieprawidłowościach. Te miały pojawić się przy obsadzaniu stanowisk w organach zarządzających i nadzorczych spółek komunalnych Miasta Gliwice zwrócił się do Izby z prośbą o wyjaśnienie sprawy. - komentuje Przemysław Witek.

Obecnie Miasto Gliwice posiada udziały większościowe w 13 spółkach prawa handlowego, z których jedna posiadała udziały (100 %) w kolejnych 2 spółkach zależnych. Ponadto Miasto posiada udziały mniejszościowe w 6 innych spółkach. Dodatkowo, niektóre spółki komunalne, bądź ich spółki zależne posiadały udziały w spółkach z udziałem kapitału prywatnego. Łączna liczba spółek z udziałem bezpośrednim lub pośrednim Miasta wynosi ok. 25.

- Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje m.in. zgłaszanie oraz powoływanie osób do zajmowania stanowisk w organach spółek, wynagrodzenia osób zasiadających w organach spółek oraz organizację i sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad podległymi spółkami – dodaje specjalista NIK.

Obecnie NIK prowadzi kontrolę w następujących jednostkach Urząd Miasta Gliwice
1. Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.
2. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
3. Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

czytaj więcej: