Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii powstaje w Zabrzu

europejskie centrum innowacyjnych technologii zabrze

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii powstające na Politechnice Śląskiej to supernowoczesny ośrodek, w którym będą prowadzone badania w zakresie technologii dla zdrowia.

We współpracy z wiodącymi uczelniami medycznymi, światowymi koncernami zajmującymi się wdrożeniami rozwiązań medycznych, a także przy wsparciu władz samorządowych, ECIT będzie prowadzić działalność naukowo-badawczo-wdrożeniową w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób.

EHTIC to efekt projektu Assist Med Sport Silesia – Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

Całość budżetu projektu, grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów wynosi ponad 110 mln zł. W ramach projektu wybudowano budynek laboratoryjny za kwotę 44 milionów złotych, wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą za kwotę 66 milionów złotych. Projekt jest realizowany wspólnie ze światowym liderem technologii medycznych – firmą Philips, której wkład finansowy wynosi blisko 18 mln zł.

Celem nowo powstałego Centrum jest stworzenie unikalnego zespołu wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych wspierających firmy wdrażające wyroby i technologie medyczne. To wpisuje się w aktualne zagadnienia zdrowotne stanowiące odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz medycyny spersonalizowanej. 

EHTIC to jednostka dająca możliwość międzynarodowej kooperacji i uczestniczenie w europejskiej oraz światowych platformach technologicznych. W jej strukturach utworzono takie laboratoria, jak m.in.: Laboratorium wizji komputerowej oraz wirtualnej rzeczywistości, Laboratorium planowania zabiegów operacyjnych, Laboratorium szybkiego prototypowania, Laboratorium badań struktury implantów, Laboratorium inżynierskiego wspomagania w stomatologii, Laboratorium badań narządu ruchu człowieka.

czytaj dyskusję

czytaj więcej: