Dwunastu najzdolniejszych z Politechniki Śląskiej

Politechnik1

Wśród wyróżnionych 744 studentów i 79 doktorantów z całej Polski znalazło się jedenastu studentów i jedna doktorantka z Politechniki Śląskiej. Kwota stypendium przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom i doktorantom wynosi odpowiednio 15 i 25 tys. zł. W gronie 744 nagrodzonych za wybitne osiągnięcia studentów znalazło się jedenastu studentów naszej uczelni. Poznajcie laureatów stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016:

 • Michał Dudek (student inżynierii materiałowej)
 • Adam Glos (matematyka)
 • Krzysztof Gońka (elektronika i telekomunikacja)
 • Adam Gryc (inżynieria materiałowa)
 • Michał Hecel (automatyka i robotyka)
 • Michał Juzek (transport)
 • Artur Łach (mechatronika)
 • Mateusz Ostaszewski (matematyka)
 • Dawid Połap (matematyka)
 • Katarzyna Turoń (transport)
 • Dominik Zdybał (chemia).
Doktorantka z Politechniki Śląskiej, która otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016, to mgr inż. Karolina Matuszek, która w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii na Wydziale Chemicznym prowadzi badania nad zastosowaniem kwaśnych cieczy jonowych typu Lewisa i Bronsteda w wybranych reakcjach chemicznych. Wszystkim stypendystom gratulujemy! źródło: Politechnika Śląska

czytaj więcej: